Tag Archives: trao

Chị Ngân hãy trao đổi thẳng thắn với chồng

Chị có thể tìm một không gian riêng, có thể rủ chồng đi du lịch một nơi nào đó, chị nói ra những suy nghĩ của chị, nhu cầu cuộc sống tinh thần và chuyện yêu nhau của vợ chồng. Hãy nói thẳng thắn, cởi mở quan điểm của chị và đề nghị anh ấy rõ quan điểm của anh, cảm nhận của anh về chị. (Hoàng)
>Tôi như ni cô trong ngôi nhà của mình Continue reading Chị Ngân hãy trao đổi thẳng thắn với chồng

Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh

Nếu cho một điều ước tôi sẽ ước gì thời gian quay lại để tôi mãi giữ một tình yêu trong sáng, dừng lại ở sự yêu thương, cảm mến, quan tâm chăm sóc nhau, và không có chuyện ấy xảy ra, để bây giờ tôi được trọn đạo với chồng, không có lỗi với bản thân. (Khanh Trung)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh