Tag Archives: quý

Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh

Nếu cho một điều ước tôi sẽ ước gì thời gian quay lại để tôi mãi giữ một tình yêu trong sáng, dừng lại ở sự yêu thương, cảm mến, quan tâm chăm sóc nhau, và không có chuyện ấy xảy ra, để bây giờ tôi được trọn đạo với chồng, không có lỗi với bản thân. (Khanh Trung)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh

Nếu Lan cho đi cái quý giá, tình yêu kéo dài chỉ một tuần

Ai cũng vậy thôi, khi chưa đạt được thì làm mọi cách để đạt được, còn khi đã xong rồi, thỏa mãn rồi, người ta sẽ lại đi tìm cái mới hơn. Nếu bạn không tin tôi thì hãy thử mà xem, tôi chắc chắn bạn sẽ phải hối hận. (Trung Kien)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Nếu Lan cho đi cái quý giá, tình yêu kéo dài chỉ một tuần