Tag Archives: lo học

Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xin

Tâm sự Em muốn cưới, anh “cài số lùi”? của bạn Phong Lan (sinh viên Hà Nội) nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn đọc. Một số bạn đọc “dự đoán” người yêu của Phong Lan đã có người khác nên mới có biểu hiện “cài số lùi”. Continue reading Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xin