Tag Archives: lập

Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là lập gia đình

Hạnh phúc gia đình chỉ là một phần để tô điểm thêm cho cuộc sống mà thôi. Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là tìm thấy một hạnh phúc riêng cho mình. Mà hạnh phúc là gì thì lại do mỗi một con người chúng ta tự đặt ra cho mình, chứ cũng chẳng ai giống ai cả đâu. (Phuong Linh)
>Áp lực lấy chồng khi ngoài 30 tuổi Continue reading Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là lập gia đình

Là đàn ông, tôi cũng chịu áp lực lập gia đình

Đôi khi tôi cũng cảm thấy khát khao một cuộc sống gia đình, một người vợ, những đứa con như một vài người bạn, nhưng thật không biết phải bắt đầu như thế nào để mở rộng các mối quan hệ và thay đổi chính mình, thay đổi sự bế tắc mà mình đang đối mặt. (Thành Dương0
> Continue reading Là đàn ông, tôi cũng chịu áp lực lập gia đình