Tag Archives: gia đình hạnh phúc

Thủy chung là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình

Người chồng thử giả thiết rằng vợ mình thỉnh thoảng đi vui vẻ với các chàng trai rồi về nhà vẫn nói: Chồng con gia đình là trên hết, giải trí một tý ấy mà hoặc là thỉnh thoảng vợ lại có trai nhắn nhe tán tỉnh thì các ông chồng có chịu đựng được không? (Hoa)

Continue reading Thủy chung là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình