Tag Archives: công trường

Nghỉ hè, sinh viên đi giữ… xe lu

“Lau chùi nhà vệ sinh bằng bùi nhùi sắt, dù được tuyển vào với công việc chính là nhân viên bồi bàn; thức thâu đêm để bảo vệ máy móc ở công trường; hay dầm mưa chạy vài cuốc xe ôm… ”, đấy là công việc làm thêm “độc” của một số sinh viên trong dịp hè. Continue reading Nghỉ hè, sinh viên đi giữ… xe lu

Nước mắt trộn vữa của những người phụ hồ

Cuộc sống khó khăn, nhiều người đã khăn gói vào những thành phố lớn kiếm sống bằng nghề phụ hồ mong có chút tiền gửi về cho con đóng học. Nhiều người đã đi mà không trở về, có về thì bị thương tật suốt đời phải sống như “cây tầm gửi”. Continue reading Nước mắt trộn vữa của những người phụ hồ