Tag Archives: cẩm xuyên

Gặp lại những mảnh đời da cam ngày ấy

(Dân trí) – Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn đó những nỗi đau da cam chẳng bao giờ dứt. Tuy vậy, họ không hề cô đơn bởi bên họ luôn có cả cộng đồng, cùng sẻ chia nỗi đau bằng cả trái tim rộng lớn và tình người bao la! Continue reading Gặp lại những mảnh đời da cam ngày ấy