Nên từ chối lời mời của thầy giáo Xuân à

Cơ hội của bạn còn rất nhiều, không chỉ khi bạn đang học mà cả sau này nữa. Nhưng hiện tại, công việc chính của bạn là học tập, nếu thầy giáo vẫn có nhã ý tốt với bạn thì khi bạn ra trường, việc đó chưa muộn. (Thanh Ha)
>Mối quan hệ nhạy cảm với thầy giáo

From: thanh ha
Sent: Sunday, September 19, 2010 5:55 PM


Chào các bạn của chuyên mục Tâm sự,


Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Hiện tại tôi cũng công tác ở một trường ĐH, với cương vị một giảng viên, lời khuyên của tôi đối với Xuân là nên từ chối lời mời này.


Cơ hội của bạn còn rất nhiều, không chỉ khi bạn còn đang học mà cả sau này nữa. Nhưng hiện tại, công việc chính của bạn là học tập, nếu thầy giáo vẫn có nhã ý tốt với bạn thì khi bạn ra trường, việc đó cũng chưa muộn.


Bạn hãy dành thời gian cho việc học tập của mình được tốt hơn, đừng mải việc kiếm tiền mà để ảnh hưởng đến việc học tập. Chúc bạn thành công trên con đường bạn đang chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.