Kiều nên về Việt Nam sinh sống

Bạn có điều kiện về kinh tế, tại sao không trở về VN nơi bạn sinh ra và sẽ có một tổ ấm, là nơi bạn có thể quyết định cuộc sống. Hãy bỏ sang một bên những sĩ diện vì chẳng có bố mẹ nào muốn con mình phải sống không hạnh phúc bạn ạ! (Tuan)
>Chồng tôi có sở thích quái gở

From: Tuan HT
Sent: Tuesday, September 14, 2010 8:56 PM


Cuộc sống muôn vàn khó khăn, và trong cuộc sống đâu có gì hoàn hảo, nhưng mỗi khi ta biết sai mà vẫn làm thì đó là điều đáng trách.


Bạn có điều kiện về kinh tế, tại sao không trở về VN nơi bạn sinh ra và sẽ có một tổ ấm, là nơi bạn có thể quyết định cuộc sống.


Hãy bỏ sang một bên những sĩ diện vì chẳng có bố mẹ nào muốn con mình phải sống không hạnh phúc bạn ạ! Hãy về VN nơi dòng máu lạc hồng mà lập nghiệp.


Hãy mạnh mẽ lên bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.