Tiền bạc phải rõ ràng Thanh à

Tất cả mọi việc đều phải rõ ràng, nhất là “tiền bạc”. Cái “cho” hay “giúp” phải khác với “mượn”. Đã “mượn” thì phải trả và trả vào thời gian nào? Như bạn đã biết, ai cũng phải có trách nhiệm cuộc sống của bản thân mình và không thể đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm với mình. (Thanh Nha)
>Gia đình chồng mượn tiền, nhưng không trả

From: Thanh Nha Vu
Sent: Monday, June 28, 2010 8:53 PM


Bạn Thanh thân mến,


Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi lại nhớ về người bạn thân của tôi. Người bạn ấy cũng ở trong trường hợp của bạn. Biết chia sẻ với bạn như thế nào đây? Hành động chấp nhận cách cư xử của bạn xuất phát vì tình yêu chồng. Chỉ có tình yêu chồng con mà bạn chấp nhận tất cả. Tiếc thay, thành viên gia đình chồng bạn lại không trân trọng tình cảm của bạn mà chỉ biết “lợi dụng” khai thác tối đa.


Theo tôi, bạn phải trao đổi thẳng thắn với chồng trước về nội dung bạn sẽ nói với gia đình chồng. Cả hai vợ chồng bạn cùng trao đổi với thành viên nhà chồng. Tất cả mọi việc đều phải rõ ràng, nhất là “tiền bạc”. Cái “cho” hay “giúp” phải khác với “mượn”. Đã “mượn” thì phải trả và trả vào thời gian nào? Như bạn đã biết, ai cũng phải có trách nhiệm cuộc sống của bản thân mình và không thể đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm với mình.


Vợ chồng bạn có trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ chồng, có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Tuy nhiên, không phải vì thế vợ chồng bạn phải có trách nhiệm cho bố mẹ, anh chị em chồng mượn tiền mà không có cơ hội đòi lại được. Nói bạn đừng buồn, chính sự nhu nhược của bạn mà làm cho gia đình chồng bạn thêm “vô trách nhiệm”, “mất lòng tự trọng”.


Mình mong bạn hãy trao đổi thẳng thắn với thành viên gia đình chồng của bạn và bạn cũng nên nói rõ số tiền “vay” của họ đã làm bạn khốn đốn như thế nào, có chia sẻ như thế thì mọi người hiểu mà trả thôi. Nếu bạn có nhờ vả gia đình chồng chăm sóc con của mình thì bạn cũng tính toán sòng phẳng để tránh lặp lờ giữa tiền “mượn” với tiền “nuôi con” của bạn nhé! Mình mong bạn có bản lĩnh và nghị lực vượt qua. Chúc bạn hạnh phúc.


Vũ Thị Thanh Nhạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.