Tag Archives: yêu nước

Hướng về Trường Sa, nuôi dưỡng lòng yêu nước

TT – Muốn con lớn lên phải biết yêu quê hương đất nước, đó là nguyện vọng của hầu hết các bậc cha mẹ khi dẫn con nhỏ đến đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Continue reading Hướng về Trường Sa, nuôi dưỡng lòng yêu nước

Lý Tự Trọng – người truyền lửa (*)

TT – Hơn 100 năm trước, để tránh sự truy sát của kẻ thù, những người Việt yêu nước theo phong trào Quang Phục hội đã phải di tản sang Xiêm La – tức Thái Lan bây giờ – để lánh nạn và nuôi chí phục thù. Continue reading Lý Tự Trọng – người truyền lửa (*)