Tag Archives: Xây

Xây mới khó, đạp đổ dễ lắm Lan à

Tình yêu nào mà chẳng có sóng gió. Ở đây, tôi thấy bạn trai Lan là người có tinh thần hợp tác và dành nhiều tình cảm cho Lan khi mỗi lần cãi nhau, chỉ sau 1-2 ngày là anh ấy đến làm lành. Vậy thì không thể nói anh ta không thực sự yêu bạn hay đến với bạn chỉ vì đòi hỏi trong chuyện tình dục. (Vinh)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Xây mới khó, đạp đổ dễ lắm Lan à