Tag Archives: vẹn

Thiếu tình dục, hạnh phúc gia đình Vân không thể trọn vẹn

Tình dục là điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho muôn loài ngoài mục đích lưu truyền nòi giống nó còn mang lại sự thăng hoa và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu gia đình các bạn thiếu tình dục thì làm sao có sự đầm ấm mặn nồng từ đó hạnh phúc không trọn vẹn. (Sanh Thien)
>Kỳ thị sex, chồng gợi ý tôi đi làm thụ tinh nhân tạo Continue reading Thiếu tình dục, hạnh phúc gia đình Vân không thể trọn vẹn

Chẳng có lựa chọn nào là trọn vẹn cho Vinh

Giờ đây, nếu anh cưới chị Hương thì gia đình anh vui, chị Hương vui, nhưng anh thì chẳng vui được. Nếu anh cưới chị Nga, thì anh gặp cản trở không ít từ gia đình, và chị Hương thì khó mà có thể xây dựng được gia đình với những điều ong tiếng ve của người quê anh. (Hoang Lan)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Chẳng có lựa chọn nào là trọn vẹn cho Vinh