Tag Archives: tròn nhiệm vụ

Mọi sự hy sinh đều có giới hạn Ngân à

Tình trạng này không thể kéo dài mãi vì mục đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống mang tính giả tạo, sự tiếp tục là nỗi khổ cho cả hai. Tôi biết chẳng những chị khổ tâm mà anh cũng hổ thẹn vì mình không tròn nhiệm vụ làm chồng. (Kim Dung)
Continue reading Mọi sự hy sinh đều có giới hạn Ngân à