Tag Archives: trâu

Xưa rồi thời trâu đi tìm cọc

Hạnh phúc là mưu cầu cá nhân và ai cũng có quyền tìm đến. Chị ao ước có tình yêu, có gia đình riêng của mình, nhưng ngồi chờ người khác mai mối và tỏ ra có người yêu trước mặt các đồng nghiệp, như vậy là chị thụ động và sống không thật với mình. (Nguyen Duy Hong Hanh)
> Continue reading Xưa rồi thời trâu đi tìm cọc