Tag Archives: trái ngang

Nếu không thể tiếp tục thì mình chia tay anh nhé

Anh cứ bước đi, đừng quay đầu ngoảnh lại bởi lẽ em không hờn không trách ai cả, chỉ do em. Chúng mình sẽ mãi là đường thẳng song song trái ngược nhau mà thôi. Giờ đây em tin rằng con đường em chọn cho anh là không sai, anh sẽ thoải mái bước đi, đó là những gì anh thầm muốn. (Hoa)

Anh yêu!

Cho tới lúc này đây em vẫn không tin rằng mỗi lần anh gọi điện cho em lại là một gánh nặng với anh. Nếu vậy em nghĩ mình nên đặt dấu chấm thì hay hơn phải không anh?

Continue reading Nếu không thể tiếp tục thì mình chia tay anh nhé