Tag Archives: tị nạn

Tóc Vệ nữ hữu xạ tự nhiên hương

TTCT – Bản dịch tiếng Đức cuốn tiểu thuyết Tóc Vệ nữ của nhà văn Nga Mikhail Shishkin vừa giành được giải thưởng văn học quốc tế của Nhà văn hóa các dân tộc thế giới (Berlin, CHLB Đức). Continue reading Tóc Vệ nữ hữu xạ tự nhiên hương