Tag Archives: thuật

Muốn vợ sợ phải có nghệ thuật

Phải làm sao để tạo cái uy cho vợ? Mình là người đem tiền về nhiều nhất, vợ chỉ biết hưởng, vậy thì cắt phéng nó đi, từ nay anh sẽ quản lý nguồn tiền ấy cho gia đình. Chỉ đưa tiền đủ đi chợ. Nếu vợ không biết đi chợ thì cho nhịn luôn. (Ho Minh Hai)
>Chiều vợ quá đâm hư Continue reading Muốn vợ sợ phải có nghệ thuật