Tag Archives: thuận

Chuyện tình yêu hãy thuận theo tự nhiên

Chào bạn Lan! Nghe qua câu chuyện của bạn cũng như những lời khuyên của nhiều người dành cho bạn. Tôi cảm thấy mình cũng nên kể cho bạn nghe câu chuyện của mình biết đâu sẽ giúp được cho bạn. (Bá Tước)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Chuyện tình yêu hãy thuận theo tự nhiên