Tag Archives: thô bạo

Bảo hãy kiên định bảo vệ tình yêu, dù bị bố khước từ

Nếu bố cháu từ, hãy bảo ông ấy đây là việc của con, con tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Còn bố vẫn quyết từ thì đó là quyền của bố nhưng con vẫn hy vọng bố sẽ nghĩ lại, dù trong một vài tháng tới hay sau một vài năm, một vài chục năm hay thậm chí dăm bảy mươi năm, con luôn yêu và kính trọng bố. (Thành)>Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy Continue reading Bảo hãy kiên định bảo vệ tình yêu, dù bị bố khước từ