Tag Archives: tách

Tình yêu và tình dục không thể tách rời nhau

Nhu cầu tình dục là tự nhiên, việc bạn trai đòi hỏi không có gì là quá đáng cả. Bạn giữ trinh tiết là rất tốt. Tuy nhiên khi nhu cầu không được đáp ứng trong một thời gian dài có thể sẽ gây nên ức chế, chán nản, mất lòng tin lẫn nhau. (Ton Van)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn Continue reading Tình yêu và tình dục không thể tách rời nhau