Tag Archives: sung

Minh sẽ không há miệng chờ sung

Tôi dằn lòng mình sẽ từ từ chủ động thay đổi bản thân mình theo hướng tốt lên, sống tích cực với mình, với gia đình và với những người xung quanh, lập chiến lược cho cuộc đời mình và chiến lược để tìm một người chồng phù hợp… (Minh)
>Áp lực lấy chồng khi ngoài 30 tuổi Continue reading Minh sẽ không há miệng chờ sung