Tag Archives: sợi

Vợ chồng lệch pha do thiếu sợi chỉ kết nối

Gia đình muốn tồn tại dài lâu thì hai vợ chồng đều phải đặt trọng tâm trong suy nghĩ của mình: Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng? Cái gì là “sợi chỉ đỏ” kết nối vợ chồng bền chặt? Mục đích của gia đình này là gì? Từ đó có một đời sống mỹ mãn cho cả đôi bên.
>Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững Continue reading Vợ chồng lệch pha do thiếu sợi chỉ kết nối