Tag Archives: riêng

Nếu có con riêng, gia đình Minh có nguy cơ tan vỡ

Cô ấy sinh con cho anh, đứa bé đó sẽ là kết quả của tình yêu thương giữa hai người, nhất là cô gái kia. Cũng có thể nói rằng tình cảm của anh và cô gái kia đã có một cái gốc vững chắc, cái gốc ấy có nhiều cơ hội để phát triển thành một cái cây lớn. (Nguyen Thi Hoa)
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng? Continue reading Nếu có con riêng, gia đình Minh có nguy cơ tan vỡ

Nếu có con riêng, gia đình Minh sẽ tan vỡ ngay

Một người phụ nữ tốt mà biết người đàn ông có vợ thì sẽ không bao giờ chen chân vào, nói chi lại cùng anh lên giường một cách dễ dãi như vậy. Tôi xin chắc chắn với anh một điều rằng nếu cô gái đó sinh con cho anh thì gia đình anh sẽ bị tan vỡ ngay lập tức. (Thien An)
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng? Continue reading Nếu có con riêng, gia đình Minh sẽ tan vỡ ngay