Tag Archives: pháp

Thu hãy thử phương pháp ‘lấy độc trị độc’

Bạn hãy mua thêm một máy tính nữa, và cùng nối mạng với chồng, sẵn sàng sex online với chồng hoặc cố ý cho chồng biết rằng bạn cũng làm được. Ý này không làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mà cái chính là để chồng bạn giác ngộ được gia đình là cái gì và hạnh phúc là cái gì.
>Chồng tôi nghiện chat sex
Continue reading Thu hãy thử phương pháp ‘lấy độc trị độc’