Tag Archives: nhường

Tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn Diệp à

Chuyện bạn phải làm bây giờ là đến gặp Hùng, nói tất cả những gì là sự thật. Là người yêu bạn, Hùng sẽ hiểu và biết đâu là lời nói thật. Anh ta sẽ đến bên bạn, bảo vệ bạn. (Nguyen Thi Ngoc)
>Anh dùng khổ nhục kế để có tôi Continue reading Tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn Diệp à