Tag Archives: những cánh trầu mang ước mơ bay

Anh sẽ lại cưa em nhé

Phần 1 : Yêu có cần phải nói

NHỮNG CÁNH TRẦU MANG ƯỚC MƠ BAY

Tác giả : Nguyên Lê

Đau khổ nhất là khi người ta có thể nhìn thấy nhau , biết mình cần nhau , mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương , vì những duyên cớ số phận sắp đặt an bài

Continue reading Anh sẽ lại cưa em nhé