Tag Archives: nhặt hộ

Không thể chia tay – Kỳ 3: Chuyện tình ở đồng chiêm trũng

TT – “Khơi cưới vợ”. Tin vui này lan nhanh gấp ba lần những cánh thiệp mời cưới. Ai đã từng nhìn Khơi teo tóp nằm liệt giường, đến con kiến cắn chân còn không thể tự gãi, cây bút rớt xuống gầm giường cũng phải chờ người nhặt hộ mới thật sự hiểu chuyện Khơi cưới vợ là điều tuyệt diệu thế nào… Continue reading Không thể chia tay – Kỳ 3: Chuyện tình ở đồng chiêm trũng