Tag Archives: ngầm

Nguyên nên ngầm phân công công việc với vợ

Ví dụ cùng nhau nấu cơm hay anh nấu cơm, em tắm cho con, anh đưa con đi học, em đón con về, tối nay anh có việc phải làm em dạy con học. Việc vợ bạn không tham gia làm việc nhà chẳng qua đó cũng chỉ là thói quen thôi mà thói quen là do bạn tạo ra, chứ không phải là bản chất. (Giang)
>Chiều vợ quá đâm hư Continue reading Nguyên nên ngầm phân công công việc với vợ