Tag Archives: Mưa

Chị Mưa buồn quá trịnh thượng

Chị nói cứ như là chị là vị nữ thánh cứu vớt cuộc đời người đàn ông và cả cuộc hôn nhân của họ nữa. Vậy ai ở nhà mà “nữ tính với chồng của Mưa buồn”, mà thương yêu con Mưa buồn đây, và cuộc hôn nhân hạnh phúc giả tạo của bản thân Mưa buồn sẽ được ai cứu đây?
>Sẽ có ngày chị cảm ơn tôi, người thứ ba Continue reading Chị Mưa buồn quá trịnh thượng