Tag Archives: Michael

Đúng là anh Michael đang ảo tưởng

Tình yêu có thể đến rất nhanh, có thể ngay lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng trường hợp đó không nhiều anh à. Mà cho dù anh có gặp nó thật thì sao nữa. Anh chỉ có khoảng 3 tuần để vun đắp cho nó thì làm sao nó bền vững được.
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn? Continue reading Đúng là anh Michael đang ảo tưởng