Tag Archives: huệ

Nếu lấy ân nhân thì cả đời Vịnh phải sống trong ân huệ

Theo mình bạn nên chọn người yêu bạn và bạn yêu. Chỉ có tình yêu thực sự trong cuộc sống vợ chồng thì mới giải quyết được những vấn đề khó khăn mà hai người phải đối mặt sau này. (Vu Hieu)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Nếu lấy ân nhân thì cả đời Vịnh phải sống trong ân huệ