Tag Archives: hoạch

Thanh nên có kế hoạch kinh doanh

Nếu bạn có kế hoạch, nhưng không được sự hỗ trợ của gia đình thì ít nhất cũng phải có tiền tiết kiệm để kinh doanh. Hãy phân tích cho anh ấy hiểu cảm giác của bạn và những kế hoạch cho tương lai của hai người. (Mai)
>Gia đình chồng mượn tiền, nhưng không trả Continue reading Thanh nên có kế hoạch kinh doanh