Tag Archives: gượng

Hôn nhân gượng ép, cả Vịnh và Hương sẽ đau khổ

Nếu hai bạn không hạnh phúc, liệu gia đình hai bên có vui vẻ được không? Hóa ra, bạn định lấy Hương để trả nghĩa, nhưng rốt cuộc, không chỉ Nga, mà chính bạn và Hương đều đau đớn. Tôi tin Hương cũng không muốn lấy một người chồng mà trái tim anh ta dành cho người khác. (Dinh Hieu)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Hôn nhân gượng ép, cả Vịnh và Hương sẽ đau khổ