Tag Archives: gương sống

Yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn

TT – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ đảng viên: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Và từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bốn năm qua, tại TP.HCM đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được tuyên dương trong dịp tổng kết cuối năm 2010. Đó chính là “những tấm gương sống” như lời Bác dạy năm xưa. Continue reading Yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn