Tag Archives: giữa

Chúng tôi mắc kẹt giữa tình và hiếu

Chúng tôi bị gia đình anh ấy phản đối vì một lý do rất khó “cãi’: không hợp tuổi. Và theo lời mấy ông thầy bói anh ấy sẽ chết sớm nếu lấy tôi. Gia đình anh ấy quá thương con và theo tôi cũng quá “cuồng tín” nữa nên đã kịch liệt chia rẽ chúng tôi. Chúng tôi càng đấu tranh, càng bế tắc. (Vu Kim Dung)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Chúng tôi mắc kẹt giữa tình và hiếu