Tag Archives: gạ

Hạnh nên cho gia đình xem tin nhắn gạ tình của bạn trai

Bạn nên làm ra vẻ bất bình trước mặt gia đình thì ngay lúc ấy tôi chắc rằng cả nhà bạn sẽ rất phẫn nộ, nhất là bà ngoại. Tôi chắc rằng hắn không ăn được sẽ phá nên sẽ la toáng lên về việc trinh tiết của bạn, nhưng đừng sợ vì bạn đã chơi một đòn phủ đầu kia rồi. (Nguyen Duy)
>Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục Continue reading Hạnh nên cho gia đình xem tin nhắn gạ tình của bạn trai