Tag Archives: dột

Hạnh đừng dại dột chiều gã bạn trai xấu xa

Bạn có tự hỏi nếu chiều một lần rồi hắn ta có để cho bạn yên thân không hay sẽ là nô lệ của hắn mãi mãi không thoát ra được! “Gia đình luôn là nơi bình yên để bạn đi về” và tôi tin rằng khi nói cho gia đình chính bạn cũng thấy thoải mái. (Le Mai Hue)
>Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục Continue reading Hạnh đừng dại dột chiều gã bạn trai xấu xa