Tag Archives: đồm

Nguyên đừng ôm đồm tất cả mọi việc

Các anh phải tạo ra bữa cơm gia đình có mặt vợ chồng con cái cùng quây quần, cùng nhau dọn dẹp. Nên nhỏ nhẹ góp ý với vợ, đừng ôm đồm tất cả mọi việc. Vì nhiều phụ nữ thấy chồng làm giỏi quá nên để làm luôn, từ đó mới dẫn đến việc lười biếng. (Hoàng Nhy)
>Chiều vợ quá đâm hư Continue reading Nguyên đừng ôm đồm tất cả mọi việc