Tag Archives: đoán

Anh Vịnh nên quyết đoán

Dẫu biết rằng cái nghĩa của chị Hương là rất lớn, không gì đong đếm được, nhưng nếu cưới chỉ vì nghĩa mà không có tình thì cuộc sống mai này sẽ như thế nào? Tôi nghĩ đôi lúc cần quyết đoán một chút dù rằng sự quyết đoán đó sẽ làm đau lòng bố mẹ, đau lòng người đã mỏi mòn chờ đợi. (Mr Trinh)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Anh Vịnh nên quyết đoán