Tag Archives: diện

Vịnh nên nghĩ tới thể diện của bố mẹ

Chuyện bạn và Hương là chuyện đã rồi và bạn cũng biết rõ điều đó, đồng thời trước đó dường như bạn đã chấp nhận và không có một phản ứng nào. Tôi cũng có cả thời niên thiếu tại làng quê, do vậy tôi rất hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vịnh quay mặt với gia đình. (Huan)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Vịnh nên nghĩ tới thể diện của bố mẹ