Tag Archives: dại trai

Chuyện nữ trí thức “ngây ngô” trong tình cảm

Bằng cấp cao, làm ra tiền nhưng Tuyết Hoa đã mấy lần phải khóc vì tình. Hễ cô yêu ai thì không dính Sở Khanh cũng vớ phải kẻ đào mỏ. Nhiều khi thiên kinh vạn quyển trong đầu cũng không giúp được các nữ trí thức thoát khỏi chuyện “dại trai”. Continue reading Chuyện nữ trí thức “ngây ngô” trong tình cảm