Tag Archives: chuẩn

Không có chuẩn mực nào trong chuyện ấy

Mỗi người là một thực thể hoàn toàn khác nhau, không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó, mình có thể cân bằng cuộc sống bằng nhiều cách mà bạn cho là tốt nhất đối với bản thân, nhưng trước khi thực hiện bạn cần phải suy nghĩ chín chắn và nhìn về tương lai. (Tien Thanh)
>Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững Continue reading Không có chuẩn mực nào trong chuyện ấy