Tag Archives: chờ tin nhắn

Nhật ký giận nhau

Giận một người quả thật rất mệt, những ngày giận nhau, em chẳng thấy được nụ cười anh, gương mặt của anh như thế nào, chỉ thấy được đúng màu áo anh mặc…

Ngày thứ nhất,

Em tự nói với chính mình, lần này, nếu anh không xin lỗi thì em cũng nhất quyết sẽ không chơi với anh nữa. Vậy nên, em đã thức tới tận đêm, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, chỉ mong một tin nhắn của anh. Nhưng cho đến khi em ngủ quên mất, sáng lồm cồm bò dậy tìm điện thoại, cũng chẳng thấy cái message nào. Bực.

Continue reading Nhật ký giận nhau