Tag Archives: ‘chim

Chờ đợi anh Hưng như chờ ‘chim trời’

Phụ nữ ở Việt Nam chịu rất nhiều áp lực về vấn đề hôn nhân. Nếu giờ họ bảo với bạn bè gia đình họ đang yêu một ông ở Mỹ, có hoàn cảnh như anh mô tả đó, thì sau khi anh rời VN, tôi tin 99% người thân của họ sẽ bảo là chờ anh chả khác gì chờ chim trời, nghe chi lời mấy ông Việt kiều! (Le Phuong)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn? Continue reading Chờ đợi anh Hưng như chờ ‘chim trời’