Tag Archives: chết

Tình yêu ơi, chết từ bao giờ?

Em nói từ lâu em không cần thiết tình yêu này nữa, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng chết chóc gì. Em đã bước ra khỏi giấc mơ đó từ lúc nào vậy, thì ra tình yêu đã chết tự bao giờ. Mình quen nhau ở trường dự bị, không lẽ tình yêu cũng là dự bị như mọi người nói. (Ha) Continue reading Tình yêu ơi, chết từ bao giờ?