Tag Archives: chê

Ức chế với sếp, tôi đã quyến rũ chồng chị ấy

Tôi quan hệ với chồng sếp cũng kín đáo và chỉ ngầm đắc thắng vì trả đũa được bà sếp, nhưng trong lòng chả vui gì. Tôi còn trẻ, mới 28 tuổi, còn anh ấy đã hơn 50, đã có gia đình. Tôi biết đến lúc nên dừng lại, nhưng có vẻ tôi cũng có tình cảm thật với anh ấy rồi, rắc rối là ở chỗ này đây. (Liên) Continue reading Ức chế với sếp, tôi đã quyến rũ chồng chị ấy

Tốt như Hương, anh Vịnh còn chê sao?

Chưa chắc gì Nga tốt với gia đình anh như thế và có thể làm những việc như Hương đã làm với gia đình anh. Là con người có ăn học tôi nghĩ anh biết là mình nên làm gì, chỉ vì anh đang cố gắng chạy trốn suy nghĩ đó thôi.
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân? Continue reading Tốt như Hương, anh Vịnh còn chê sao?