Tag Archives: biếu

Thay vì cho vay tiền, Thanh nên biếu luôn

Bạn khuyên chồng mỗi lần họ hàng hỏi vay thì tốt nhất là biếu luôn họ tiền. Tùy mức độ khó khăn của họ mà biếu nhiều hay ít. Tuy nhiên thà biếu còn hơn là cho vay khoản lớn rồi không đòi được, rước bực vào người. (Hai)
>Gia đình chồng mượn tiền, nhưng không trả Continue reading Thay vì cho vay tiền, Thanh nên biếu luôn