Không nghe lời cha mẹ, Cảnh phải lãnh hậu quả

Người lớn bao giờ cũng đúng, từ khi gặp cô ta gia đình bạn đã phản đối mà bạn vẫn cố tình lao vào để bây giờ chuốc họa vào thân. Hoàn cảnh của bạn như vậy sống với nhau làm gì nữa, sống chỉ khổ cho bạn suốt cuộc đời này thôi. (Long)
>Vợ dọa đâm chết tôi

From: Long
Sent: Sunday, August 15, 2010 9:28 AM


Bạn làm ra đồng tiền mà không làm chủ được gia đình thì dở quá, tiền bạc mình làm ra mình có quyền lo cho gia đình, cha mẹ chứ. Bình quân mỗi tháng bạn làm ra 100 triệu đồng đưa hết cho vợ bạn có biết số tiền đó đến nay còn bao nhiêu không hay vợ bạn đã cho gia đình bên vợ sử dụng.


Con người cô ấy thế nào, có học vấn không mà sao đối xử thiếu văn hoá như vậy? Người lớn bao giờ cũng đúng, từ khi gặp cô ta gia đình bạn đã phản đối mà bạn vẫn cố tình lao vào để bây giờ chuốc họa vào thân. Hoàn cảnh của bạn như vậy sống với nhau làm gì nữa, sống chỉ khổ cho bạn suốt cuộc đời này thôi.


Bạn còn trẻ có thể làm mới lại từ đầu được mà. Theo mình bạn nên ly dị là hơn. Con người thiếu văn hoá thì không thể cải thiện được đâu, người xưa đã nói “non sông dễ đổi, bản tánh khó dời “… Mong bạn sáng suốt suy nghĩ thật kỹ để tìm lối thoát cho mình.


Chúc bạn may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.