Tag Archives: nghiện games

Bạn trai mê games

Anh giống như có người khác, và người đó là cái máy tính và những trò chơi điện tử của anh với đám bạn. Sinh nhật tôi có lần anh còn quên vì hôm đó phải “chiến đấu” gì đó.

Anh cáu gắt khi tôi nói anh bỏ những trò chơi đó đi. Lúc nào anh gặp tôi cũng là những câu chuyện của games, anh đã chơi ra sao, thắng thế nào???

Tôi rất mệt mỏi, nhưng cũng rất yêu anh. Tôi muốn làm anh bỏ games và quay lại với tôi như ngày trước. Tôi phải làm sao?